Avtal gratis designmøte

Onlinemøte med Norema

Vi tilbyr nå våre kunder online møte for de som ikke har mulighet til å møte oss i butikk. Avtal da møte med din nærmeste forhandler i feltet til høyre og skriv i kommentarfeltet at du ønsker online møte. Vi tar kontakt med deg og avtaler møte når det passer for deg.

Butikkmøte

Du skal nå i gang med den spennende prosessen det er å skape ditt eget drømmehjem. Norema ønsker å hjelpe deg på veien slik at denne prosessen skal bli så enkel som mulig. Drøm deg bort og hent inspirasjon fra våre bilder, før du bestiller time hos en av våre kjøkkenkonsulenter.

På ditt møte i butikk vil vi gå igjennom:

 • Dine designønsker
 • Planlegging og layout
 • Et estimat av kostnader

Dette møtet er gratis uten kjøpsforpliktelser.

Vi ser frem til å planlegge din kjøkkendrøm sammen med deg!

Velg en av alternativene (obligatorisk)

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA. Googles personvernregler og vilkår for bruk gjelder.

Send meg oppdateringer og tilbud som:

Les vår personvernerklæring

Les mer om brukerbetingelsene for Min Norema

(A) Denne erklæringen

Sammendrag – Denne erklæringen

Denne erklæringen forklarer hvordan vi behandler personopplysninger. Denne erklæringen kan bli endret fra tid til annen, så sjekk den regelmessig for oppdateringer.


Denne erklæringen utstedes av hver av kontrollørenhetene oppført i avsnitt (Q) nedenfor (samlet, «Nobia», «vi», «oss» og «vår(t)») og rettes til enkeltpersoner utenfor organisasjonen vår som vi samhandler med, inkludert kunder, besøkende til nettstedene, brukere av appene våre, andre brukere av produktene eller tjenestene våre, og besøkende til lokalitetene våre (samlet «du (dere)»). Definerte termer som brukes i denne erklæringen forklares i avsnitt (R) nedenfor.

Denne erklæringen kan endres eller oppdateres fra tid til annen for å avspeile endringer i praksisen vår med hensyn til behandlingen av personopplysninger eller endringer i gjeldende lov. Vi oppfordrer deg til å lese denne erklæringen nøye og regelmessig sjekke denne siden for å gjennomgå eventuelle endinger vi kan foreta i henhold til vilkårene i denne erklæringen.

(B) Innhenting av personopplysninger

Sammendrag – Innhenting av personopplysninger

Vi innhenter eller får personopplysninger: når disse opplysningene blir gitt til oss (f.eks. når du kontakter oss); i løpet av vårt forhold til deg (f.eks. hvis du foretar et kjøp); når du offentliggjør dine personopplysninger (f.eks. hvis du kommer med et offentlig innlegg om oss på sosiale medier); når du laster ned, installerer eller bruker hvilke som helst av appene våre; når du besøker nettsidene våre; når du registrerer deg for å bruke hvilke som helst av nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre; eller når du samhandler med hvilken som helst av tredjeparts innhold eller annonsering på et nettsted eller i en app. Vi kan også motta personopplysninger om deg fra tredjeparter (f.eks. politimyndigheter).

Data gitt til oss: Vi får personopplysninger når disse opplysningene blir gitt til oss (f.eks. når du kontakter oss via e-post eller telefon, eller ved andre midler, eller når du gir oss ditt visittkort eller når du leverer inn en jobbsøknad).Innhenting av personopplysninger: Vi henter inn eller får personopplysninger om deg fra følgende kilder:


Data om forhold: Vi henter inn eller får personopplysninger i løpet av det vanlige forholdet til deg (hvis vi f.eks. leverer en tjeneste til deg eller arbeidsgiveren din).
Data du offentliggjør: Vi henter inn eller får personopplysninger som du tydelig velger å offentliggjøre, inkludert via sosiale medier (f.eks. vi kan hente inn informasjon fra din(e) sosiale medieprofil(er), hvis du kommer med et offentlig innlegg om oss).


App-data: Vi henter inn eller får personopplysninger når du laster ned eller bruker noen av appene våre.


Nettstedsdata: Vi henter inn eller får personopplysninger når du besøker hvilket som helst av nettstedene våre eller bruker hvilke som helst av funksjonene eller ressursene tilgjengelig på eller gjennom et nettsted.


Registreringsopplysninger: Vi henter inn eller får personopplysninger når du bruker eller registrer for å bruke hvilke som helst av nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre.


Innhold og annonseringsinformasjon: Hvis du samhandler med hvilket som helst tredjepartsinnhold eller -annonsering på et nettsted eller i en app (inkludert tredjepartsplugginnmoduler og informasjonskapsler), mottar vi personopplysninger fra den relevante tredjepartsleverandøren av dette innholdet eller annonseringen.
Tredjepartsinformasjon: Vi henter inn eller får personopplysninger fra tredjeparter som gir det til oss (f.eks. kredittbyråer, politimyndigheter osv.).

(C) Opprettelse av personopplysninger

Sammendrag – Opprettelse av personopplysninger

Vi oppretter personopplysninger om deg (f.eks., fortegnelser over samhandlingene dine med oss).

Vi oppretter også personopplysninger om deg under visse omstendigheter, som fortegnelser over samhandlingene dine med oss, og opplysninger om kjøpshistorien din.

(D) Kategorier av personopplysninger vi behandler

Sammendrag – Kategorier av personopplysninger vi behandler

Vi behandler: de personlige opplysningene dine (f.eks. navnet ditt); demografiske opplysninger (f.eks. alderen din); kontaktopplysningene dine (f.eks. adresse din); fortegnelser over samtykkene dine; kjøpsopplysninger; betalingsopplysninger (f.eks. faktureringsadressen din); informasjon om nettstedene og appene våre (f.eks. typen enhet du bruker); opplysninger om arbeidsgiveren din (der det er relevant); informasjon om samhandlingene dine med innholdet eller annonseringene våre; og eventuelle synspunkter eller meninger du gir oss.

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

Personopplysninger: fornavn; foretrukket navn; og fotografi.

Demografisk informasjon: kjønn; nasjonalitet, tiltaleform, tittel og foretrukket språk.

Kontaktdetaljer: postadresse, leveringsadresse, telefonnummer; e-postadresse; opplysninger om personlige assistenter, meldingsappopplysnigner; nettbaserte meldingsopplysninger og sosiale medier-opplysninger.

Samtykkefortegnelser: fortegnelser over eventuelle samtykker du har gitt, sammen med datoen og klokkeslett, samtykkemåte og eventuell relatert informasjon (f.eks. emnet for samtykket).

Kjøpsopplysninger: fortegnelser over kjøp og priser; mottakers navn, adresse, kontakttelefonnummer og e-postadresse og installeringsinstruksjoner.

Betalingsopplysninger: fakturafortegnelser; betalingsfortegnelser; fakturaadresse; betalingsmåte, betalingsbeløp; betalingsdato og sjekkfortegnelser.

Data relatert til nettstedene og appene våre: enhetstype; operativsystem; nettlesertype; nettleserinnstillinger; IP-adresse; språkinnstillinger; datoer og klokkeslett for kobling til et nettsted; app-bruksstatistikker; App-innstillinger, dato og klokkeslett for tilkobling til en App, lokaliseringsdata og annen tekniske kommunikasjonsinformasjon (noe av dette kan utgjøre personopplysninger); brukernavn; passord;

sikkerhetspåloggingsopplysninger; bruksdata; aggregert statistisk informasjon.

Arbeidsgiveropplysninger: der du samhandlet med oss i din kapasitet som en ansatt hos en tredjepart, navnet, adressen, telefonnummeret og e-postadressen til arbeidsgiveren din, i den utstrekning det er relevant.

Innhold og annonseringsdata: fortegnelser av samhandlingene dine med vår nettbasert annonsering og innhold, fortegnelser over annonsering og innhold vist til deg på sider eller appskjermer, og eventuelle samhandlinger du kan ha hatt med slikt innhold eller annonsering (f.eks. musepeker hviler over, museklikk, eventuelle skjemaer du fylte ut helt eller delvis) og eventuelle pekeskjermsamhandlinger.

Oppfatninger og meninger: enhver tilbakemelding du gir.

(E) Sensitive personopplysninger

Sammendrag – Sensitive personopplysninger

Vi prøver ikke å samle inn eller på annen måte behandle sensitive personopplysninger. Der vi trenger å behandle sensitive personopplysninger for et legitimt formål, gjør vi det i henhold til gjeldende lov.Vi prøver ikke å hente inn eller på annen måte behandle sensitive personopplysninger i vår vanlige forretningsvirksomhet. Der det blir nødvendig å behandle de sensitive personopplysningene dine av noen grunn, stoler vi på ett av de følgende juridiske grunnlagene:

Overholdelse av gjeldende lov: Vi kan behandle de sensitive personopplysningene dine der behandlingen kreves eller tillates etter gjeldende lov (f.eks. for å overholde rapporteringsforpliktelsene våre om mangfold);

Påvisning og forebyggelse av kriminelle handlinger: Vi kan behandle sensitive personopplysninger der behandlingen er nødvendig for påvisningen eller forebyggelsen av kriminelle handlinger (f.eks. forebyggelse av bedrageri);

Opprettelse, utøvelse eller forsvar av juridiske rettigheter: Vi kan behandle sensitive personopplysninger der behandlingen er nødvendig for opprettelsen, utøvelsen eller forsvaret av juridiske rettigheter; eller

Samtykke: Vi kan behandle de sensitive personopplysningene der vi, i henhold til gjeldende lov, har fått ditt tidligere, uttrykkelige samtykke til å behandle de sensitive personopplysningene dine (dette juridiske grunnlag brukes bare i forbindelse med behandling som er fullstendig frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).

Hvis du gir sensitive personopplysninger til oss, må du forsikre deg om at det er lovlig for deg å bekjentgjøre slike opplysninger til oss, og du må forsikre deg om at et gyldig juridisk grunnlag gjelder for behandlingene av disse sensitive personopplysningene.

(F) Formål med behandling og juridiske grunnlag for behandling

Sammendrag – Formål med behandling og juridiske grunnlag for behandling

Vi behandler personopplysninger for følgende formål: tilby nettstedene, appene, produktene og tjenestene våre til deg; drive virksomheten vår, kommunisere med deg; administrere IT-systemene våre; helse og sikkerhet; finansforvaltning; foreta spørreundersøkelser; sikre sikkerheten til lokaliseringene og systemene våre; foreta etterforskninger ved behov; etterfølgelse av gjeldende lov; forbedre nettstedene, appene, produktene og tjenestene våre; svindelforebygging og rekruttering og jobbsøknader.

Formålene med at vi behandler personopplysninger, gjenstand for gjeldende lov og det juridiske grunnlaget for at vi foretar slik behandling er som følger:

Behandlingsaktivitet

Juridisk grunnlag for behandling

Administrasjon av IT-systemer: administrasjon og drift av kommunikasjons-, IT- og sikkerhetssystemene våre; og revisjoner (inkludert sikkerhetsrevisjoner) og overvåkning av slike systemer.

Behandlingen er nødvendig for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller

Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å administrere og vedlikeholde kommunikasjons- og IT-systemene våre (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter); eller

Helse og sikkerhet: helse- og sikkerhetsevalueringer og holde rede på informasjon; tilby et trygt og sikkert miljø på lokalitetene våre; og overholdelse av tilknyttede juridiske forpliktelser.

Behandlingen er nødvendig for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller

Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å administrere og vedlikeholde kommunikasjons- og IT-systemene våre (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter); eller

Behandlingen er nødvendig for å beskytte de vitale interessene til hvilken som helst enkeltperson.

Finansforvaltning: salgs-, finans-, selskapsrevisjons- og leverandørforvaltning.

Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å forvalte og gjennomføre de økonomiske forholdene til virksomheten vår (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter); eller

Vi har innhentet forhåndstillatelse fra deg for behandlingen (dette juridiske grunnlaget gjelder bare i forhold til behandling som er fullstendig frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).

Spørreundersøkelser: kommunikasjon med deg for å innhente synspunktene dine på nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre.

Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å gjennomføre spørreundersøkelser, tilfredshetsrapporter og markedsundersøkelser (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter); eller

Vi har innhentet forhåndstillatelse fra deg for behandlingen (dette juridiske grunnlaget gjelder bare i forhold til behandling som er fullstendig frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).

Sikkerhet: fysisk sikkerhet på lokalitetene våre (inkludert fortegnelser over besøk på lokalitetene våre); overvåkelseskameraopptak; og elektronisk sikkerhet (inkludert påloggingsfortegnelser og tilgangsopplysninger).

Behandlingen er nødvendig for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller

Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å sørge for fysisk og elektronisk sikkerhet for virksomheten vår og lokalitetene våre (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter); eller

Etterforskninger: påvise, etterforske og forhindre brudd på retningslinjer og kriminelle lovbrudd, i henhold til gjeldende lov.

Behandlingen er nødvendig for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller

Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å påvise og beskytte mot brudd på retningslinjene våre og gjeldende lov (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter); eller

Juridiske prosesser: etablere, utøve og forsvare juridiske rettigheter.

Behandlingen er nødvendig for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller

Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å etablere, utøver eller forsvare de juridiske rettighetene våre (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter); eller

Juridisk overholdelse: overholdelse av de juridiske og reguleringsmessige forpliktelsene våre etter gjeldende lov.

Behandlingen er nødvendig for overholdelse av en juridisk forpliktelse.

Forbedre nettstedene, appene, produktene og tjenestene våre: identifisere problemer med nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre; planlegge forbedringer til nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre; og opprette nye nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre.

Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å tilby nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter); eller

Vi har innhentet forhåndstillatelse fra deg for behandlingen (dette juridiske grunnlaget gjelder bare i forhold til behandling som er fullstendig frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).

Forhindring av svindel: Påvise, forhindre og etterforske svindel.

Behandlingen er nødvendig for forlikelse med en juridisk forpliktelse (særlig når det gjelder gjeldende sysselsettingslovgivning); eller

Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å påvise og beskytte mot svindel (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter).

Rekruttering og jobbsøknader: rekrutteringsaktiviteter; annonsering av ledige stillinger; intervjuaktiviteter; analyse av egnethet for relevant stilling; fortegnelser over ansettelsesbeslutninger; stillingstilbudsopplysninger og stillingsgodtakelsesopplysninger.

Behandlingen er nødvendig for forlikelse med en juridisk forpliktelse (særlig når det gjelder gjeldende sysselsettingslovgivning); eller

Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for rekrutteringsaktiviteter og håndtering av jobbsøknader (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter).

Vi har innhentet forhåndstillatelse fra deg for behandlingen (dette juridiske grunnlaget gjelder bare i forhold til behandling som er fullstendig frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).

(G) Bekjentgjøring av personopplysninger til tredjeparter

Sammendrag – Bekjentgjøring av personopplysninger til tredjeparter

Vi bekjentgjør personopplysninger til: juridiske og reguleringsmessige myndigheter; våre eksterne rådgivere; våre behandlingsansvarlige; enhver part som er nødvendig i forbindelse med juridiske prosesser; enhver part som er nødvendig for etterforskning, påvisning eller forhindring av kriminelle lovbrudd; enhver kjøper av virksomheten vår; og eventuelle tredjepartsleverandører av reklame, plugginnmoduler eller innhold som brukes på nettstedene eller appene våre.

Vi bekjentgjør personopplysninger til andre enheter innenfor Nobia-gruppen, for legitime forretningsformål og driften av nettstedene, appene, produktene eller tjenestene til deg), i henhold med gjeldende lov. I tillegg bekjentgjør vi personopplysninger til:

deg og, hvor formålstjenlige, de utpekte representantene dine;

juridiske og reguleringsmessige myndigheter, etter forespørsel, eller for formålene av rapporteringen av noen faktisk eller mistenkt brudd på gjeldende lov eller regulering;

regnskapsførere, revisorer, advokater og andre utenfor faglige rådgivere for Nobia, gjenstand for bindende kontraktsmessige forpliktelser om konfidensialitet;

tredjepartsbehandleren (som betalingstjenesteleverandører; forsendelsesselskaper osv.), lokalisert hvor som helst i verden, gjenstand for kravene angitt nedenfor i denne delen(G);

enhver relevant part, politimyndighet eller domstol, i den grad det behøves for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske rettigheter;

enhver relevant part når det gjelder forhindring, etterforskning, påvisning eller rettsforfølgelse av kriminelle lovbrudd eller fullbyrdelse av kriminelle straffer;

eventuell(e) relevant(e) tredjepartskjøper(e), i tilfelle vi selger eller overfører all eller noen relevant del av virksomhetene eller aktivaene våre (inkludert i tilfelle en reorganisering, nedleggelse eller avvikling); og

enhver relevant tredjepartsleverandør, hvor nettstedene og appene våre bruker tredjepartsannonsering, -plugginnmoduler eller -innhold. Hvis du velger å samhandle med eventuell slik annonsering, plugginnmoduler eller innhold, kan de personopplysningene dine bli delt med relevant tredjepartsleverandør. Vi anbefaler at du går gjennom tredjepartens personvernerklæring før du samhandler med dennes annonsering, plugginnmoduler eller innhold.

Hvis vi engasjere en tredjepartsbehandler for å behandle de personopplysningene dine, er behandleren gjenstand for bindene kontraktsmessige forpliktelser til å:

(i) bare behandle de personopplysningene i henhold til våre skriftlige forhåndsinstruksjoner; og

(ii) bruke tiltak for å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til de personopplysningene; sammen med eventuelle ytterligere krav etter gjeldende lov.

(H) Internasjonal overføring av personopplysninger

Sammendrag – Internasjonal overføring av personopplysninger

Vi overfører personlige data til mottakere i andre land. Hvor vi overfører personopplysninger fra EØS-området til en mottaker utenfor EØS-området som ikke er i en tilstrekkelig jurisdiksjon, gjør vi det på grunnlag av EU-USA-personvernskjoldet.

Takket være virksomheten vårs internasjonale natur overfører vi personopplysninger innenfor Nobia-konsernet og til tredjeparter som angitt i delen (G) ovenfor, i forbindelse med formålene angitt i denne erklæringen. Av denne grunn overfører vi personopplysninger til andre land som kan ha forskjellige lover og datavernoverholdelseskrav enn de som gjelder i landet du befinner deg i.

Hvor vi overfører personopplysningene dine fra EØS-området til mottakere lokalisert utenfor EØS-området som ikke er i en tilstrekkelig jurisdiksjon, gjør vi det på grunnlag av EU-USA-personvernskjoldet. Du har rett til å be om en kopi av våre EU-USA-personvernskjoldseritifisering med bruk av kontaktopplysningene oppgitt i delen (Q) nedenfor.

Vær oppmerksom på at når du overfører eventuelle personopplysninger direkte til en Nobia enhet etablert utenfor EØS-området er vi ikke ansvarlig for overføringen av personopplysninger. Vi behandler uansett personopplysningene dine fra det punktet vi mottar de opplysningene i henhold med bestemmelsene i denne erklæringen.

(I) Datasikkerhet

Sammendrag – Datasikkerhet

Vi implementerer formålstjenlige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne om personopplysningene dine. Sørg for at eventuelle personopplysninger som du sender til oss, sendes på sikkert vis.

Vi har implementert formålstjenlige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak designet for å verne personopplysningene dine mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert fremlegging, uautorisert tilgang og annen ulovlig eller uautoriserte former for behandling i henhold til gjeldende lov.

Fordi Internett er et åpent system, er ikke overføring av informasjon via Internett helt sikker. Selv om vi implementerer alle rimelige tiltak for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere sikkerheten til de overførte opplysningene dine overført til oss via Internett – enhver slik overføring foretas på din risiko og du er ansvarlig for å sørge for at alle personopplysninger du sender til oss, sendes sikkert.

(J) Datanøyaktighet

Sammendrag – Datanøyaktighet

Vi treffer alle rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene dine holdes nøyaktige og oppdaterte og slettes eller rettes opp hvis vi finner ut om unøyaktigheter.

Vi treffer alle rimelige tiltak for å sikre at:

personopplysningene dine som vi behandler, er nøyaktige og, hvor nødvendig, holdes ajourført; og

alle personopplysningene dine som vi behandler som er unøyaktige (når det gjelder formålet som de behandles for) blir slettet eller rettet uten unødig forsinkelse.

Fra tid til annen kan vi be deg om å bekrefte nøyaktigheten til personopplysningene dine.

(K) Dataminimisering

Sammendrag – Dataminimisering

Vi treffer alle rimelige tiltak for å begrense mengden av personopplysningene dine som vi behandler til det som er nødvendig.

Vi treffer alle rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene dine som vi behandler, begrenses til personopplysningene som er rimelig nødvendig i forbindelse med formålene angitt i denne erklæringen.

(L) Dataoppbevaring

Sammendrag – Dataoppbevaring

Vi treffer alle rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene dine bare oppbevares så lenge som de behøves i forbindelse med et lovlig formål.

Vi treffer alle rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene dine som bare behandles i minimumsperioden som behøves for formålene angitt i denne erklæringen. Kriteriene for fastslåelse av varigheten som personopplysningene dine skal oppbevares, er som følger:

(1) vi oppbevarer personopplysningene dine på en form som tillater identifisering bare så lenge som:

(a) vi opprettholder et vedvarende forhold til deg (f.eks. hvor du er en bruker av tjenestene våre eller du er lovlig inkludert på e-postlisten vår og ikke har avsluttet abonnementet ditt); eller

(b) personopplysningene dine er nødvendige i forbindelse med lovlige formål angitt i denne erklæringen som vi har et gyldig juridisk grunnlag (f.eks. hvor personopplysningene dine inkluderes i en kontrakt mellom oss og arbeidsgiveren din, og vi har en legitim interesse i å behandle de opplysningene med henblikk på å drive virksomheten vår og oppfylle forpliktelsene våre etter den kontrakten; eller hvor vi har en juridisk forpliktelse til å beholde personopplysningene dine),

samt:

(2) varigheten til:

(a) enhver gjeldende begrensningsperiode under gjeldende lov (dvs. enhver periode som hvilken som helst person kan rette et juridisk krav mot oss i forbindelse med personopplysningene dine eller som personopplysningene dine er relevante); og

(b) en ytterligere tomånedersperiode (2) etter enden av slik gjeldende begrensningsperiode (slik at hvis en person retter et krav på slutten av begrensningsperioden, får vi likevel rimelig tid til å identifisere eventuelle personopplysninger som er relevante for det kravet),

og:

(3) videre hvis noen relevante juridiske krav rettes, fortsetter vi å behandle personopplysningene i slike ytterligere perioder som er nødvendig i forbindelse med det kravet.

Under periodene i punktene (2)(a) og (2)(b) ovenfor, begrenser vi behandlingen vår av personopplysningene til oppbevaring av, og opprettholdelse av sikkerheten til de opplysningene, unntatt i den grad de opplysningene må gjennomgås i forbindelse med eventuelle juridiske krav, eller eventuell forpliktelse etter gjeldende lov.

Så snart tidsrommene i punktene (1), (2) og (3) ovenfor, hver i den grad de gjelder, er utløpt, foretar vi enten følgende:

sletter permanent eller tilintetgjør de relevante personopplysningene; eller

anonymiserer de relevante personopplysningene.

(M) De juridiske rettighetene dine

Sammendrag – De juridiske rettighetene dine

Gjenstand for gjeldende lov kan du ha en rekke rettigheter, inkludert: retten til å ikke tilby personopplysningene dine til oss; retten til å få tilgang til personopplysningene dine; retten til å forespørre retting av uriktigheter; retten til å be om sletting eller begrensning av behandling av personopplysningene dine; retten til å klage på behandlingen av personopplysningene dine; retten til å få personopplysningene dine overført til en annen kontrollør; retten til å trekke tilbake samtykke; og retten til å legge inn klager hos datavernmyndighetene. I noen tilfeller må du bevise identiteten din før vi kan effektuere disse rettighetene.

Gjenstand for gjeldende lov kan du ha følgende rettigheter i henhold til behandling av de relevante personopplysningene dine:

retten til å ikke gi personopplysningene dine til oss (vær imidlertid oppmerksom på at vi ikke er i stand til å gi deg det fulle utbyttet av nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre hvis du ikke oppgir personopplysningene dine til oss – f.eks. er det mulig at vi ikke er i stand til å behandle forespørslene dine uten de nødvendige opplysningene);

retten til å forespørre tilgang til eller kopier av de relevante personopplysningene dine, sammen med informasjon om naturen til, behandling og fremleggelse av de relevante personopplysningene dine;

retten til å be om retting av enhver uriktighet i de relevante personopplysningene dine;

retten til å be om, med legitim grunn:

sletting av de relevante personopplysningene dine; eller

begrense behandlingen av de relevante personopplysningene dine;

retten til å få visse relevante personopplysninger overført til en annen kontrollør på et strukturert, vanlig brukt og maskinleselig format, i den grad det gjelder;

hvor vi behandler de relevante personopplysningene dine på grunnlag av samtykket ditt, retten til å trekke tilbake samtykket (vær oppmerksom på at slik tilbaketrekking ikke påvirker lovligheten til noen behandling utført før den datoen vi mottok varsel om slik tilbaketrekking og ikke forhindrer behandlingen av personopplysningene dine basert på eventuelle andre tilgjengelige juridiske grunnlag); og

retten til å legge inn klage vedrørende behandlingen av de relevante personopplysningene dine med en datavernmyndighet (særlig datavernmyndigheten til EU-medlemslandet du bor i, eller jobber i, eller hvor det antatte bruddet fant sted, hver hvis gjeldende).

Gjenstand for gjeldende lov kan du også ha følgende ytterligere rettigheter i henhold til behandlingen av de relevante personopplysningene dine:

retten til å klage, på grunner knyttet til den bestemte situasjonen din, på behandlingen av de relevante personopplysningene dine av oss eller på våre vegne; og

retten til å klage på behandlingen av de relevante personopplysningene dine av oss eller på våre vegene for markedsføringsformål.Dette påvirker ikke de lovhjemlede rettighetene dine.

Hvis du vil ta i bruk én eller flere av disse rettighetene eller for å stille spørsmål om disse rettighetene eller noen annen bestemmelse i denne erklæringen eller om vår behandling av personopplysningene dine, bruker du kontaktopplysningene gitt i inndelingen (Q) nedenfor. Vær oppmerksom på at:

i noen tilfeller må du bevise identiteten din før vi kan effektuere disse rettighetene; og hvor forespørselen din krever etablering av ytterligere fakta (f.eks. en fastslåelse av hvorvidt noen behandling er ikke i samsvar med gjeldende lov) etterforsker vi forespørselen din raskt, før vi fastslår hvilket tiltak vi skal treffe.

(N) Informasjonskapsler (cookies) og liknende teknologier

Sammendrag – Informasjonskapsler (cookies) og liknende teknologier

Vi behandler personopplysninger ved å bruke informasjonskapsler og liknende teknologier. Se vår "Slik bruker vi cookies" for mer informasjon.

Når du besøker et nettsted eller bruker en app, plasserer vi vanligvis informasjonskapsler på enheten eller leser informasjonskapsler som allerede finnes på enheten, alltid gjenstand for samtykket ditt hvor dette kreves i henhold til gjeldende lov. Vi bruker informasjonskapsler til å registrere informasjon om enheten din, nettleseren du bruker og i noen tilfeller preferansene og nettleservanene dine. Vi behandler personopplysninger gjennom informasjonskapsler og liknende teknologier i henhold til vår "Slik bruker vi cookies".

(O) Bruksvilkår

Sammendrag – Bruksvikår

Våre Bruksvikår regulerer all bruken vår av nettstedene, appene og tjenestene våre.

All bruk av nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre er gjenstand for vår Bruksvikår. Vi anbefaler at du går gjennom bruksvilkårene våre jevnlig for å gå gjennom eventuelle endringer vi kan foreta fra tid til annen.

(P) Direktemarkedsføring

Sammendrag – Direktemarkedsføring

Vi behandler personopplysninger for å kontakte deg med informasjon om nettsteder, apper, produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg. Du kan avbryte abonnementet gratis når som helst.

Vi behandler personopplysninger for å kontakte deg via e-post, telefon, direktemarkedsføring eller andre kommunikasjonsformater for å gi deg informasjon om nettsteder, apper, produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg. Hvis vi tilbyr nettsteder, apper, produkter eller tjenester til deg, kan vi sende informasjon til deg vedrørende nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre, kommende kampanjer og annen informasjon som kan være av interesse for deg, bruke kontaktopplysningene som du har tilbudt oss, alltid gjenstand for innhenting av forhåndstillatelse for deltakelse i den grad dette kreves etter gjeldende lov.

Du kan når som helst avslutte abonnementet på kampanje-postlisten ved å enkelt klikke på lenken for avslutting av abonnementet inkludert i hver kampanjee-post vi sender. Etter at du avslutter abonnementet sender vi deg ikke ytterligere kampanjee-poster, men i noen tilfeller fortsetter vi å kontakte deg i den grad som er nødvendig for eventuelle nettsteder, apper, produkter eller tjenester som du har forespurt.

(Q) Opplysninger for kontrollører

Sammendrag – Opplysninger for kontrollører

Det finnes flere Nobia-enheter som fungerer som kontrollører når det gjelder denne personvernerklæringen.

Når det gjelder denne erklæringen, er de relevante kontrollørene

Kontrollørenhet Kontaktopplysninger

Nobia Norway AS 
Norema 
Trollåsveien 6
 1414 Trollåsen

(R) Definisjoner

 • «App» betyr enhver applikasjon tilgjengelig fra oss (inkludert hvor vi gjør slike applikasjoner tilgjengelig via tredjepartsbutikker eller -markedsplasser eller noen andre måter).
  «Tilstrekkelig jurisdiksjon» betyr en jurisdiksjon som er formelt utpekt av Europakommisjonen som gir tilstrekkelig grad av beskyttelse for personopplysninger.
 • «Informasjonskapsler» [cookies] betyr en liten fil som er plassert på enheten når du besøker et nettsted (inkludert nettstedene våre). I denne erklæringen henviser en «informasjonskapsel» inkludert analoge teknologier som websignaler og tomme GIF-er.
 • «Kontrollør» betyr enheten som beskriver hvordan og hvorfor personopplysninger behandles. I mange jurisdiksjoner har kontrolløren hovedansvar for å samsvare med gjeldende datavernlover.
 • «Datavernmyndighet» betyr en uavhengig offentlig myndighet som har juridisk ansvar for å overse samsvar med gjeldende datavernlover.
 • «EØS-området» betyr det europeiske økonomiske frihandelsområdet.
 • «Personopplysninger» betyr informasjon som handler om en enkeltperson eller som kan brukes til å identifisere en personen direkte eller indirekte, særlig når det gjelder en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsdata, en nettidentifikator eller én eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den personen.
 • «Behandling», «behandle» eller «behandlet»betyr alt som gjøres med eventuelle personopplysninger, det være seg automatisert eller ikke, som innhenting, registrering, organisering, strukturering, oppbevaring, tilpasning eller endring, henting, konsultasjon, bruk, fremlegging gjennom overføring, videreformidling eller på annen måte tilgjengelig, innretting eller kombinasjon, restriksjon, sletting eller tilintetgjøring.
 • «Behandler» betyr enhver person eller enhet som behandler personopplysninger på vegne av kontrolløren (annet enn ansatte hos kontrolløren).
 • «Profilering» betyr enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som består av bruk av personopplysninger for å evaluere visse personlige aspekter knyttet til en naturlig person, særlig å analysere eller prognostisere aspekter vedrørende den naturlige personens ytelse på jobben, økonomisk situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, lokalisering eller bevegelser.
 • «Relevante personopplysninger» betyr personopplysninger som vi er kontrollør for.
 • «Sensitive personopplysninger» betyr personopplysninger om rase eller etnisitet, politiske meninger, religiøs eller filosofisk tro, fagforeningsmedlemskap, fysisk eller mental helse, seksualliv, eventuelle faktiske eller påståtte kriminelle forbrytelser eller straffer, nasjonalt identifikasjonsnummer eller enhver annen informasjon som anses for å være sensitive etter gjeldende lov.
 • «Standard kontraktsmessige klausuler» betyr maloverføringsklausuler vedtatt av Europakommisjonen eller vedtatt av en datavernmyndighet og godkjent av Europakommisjonen.
 • «Nettsted» betyr ethvert nettsted betjent eller vedlikeholdt av oss eller på våre vegne.

Oppdatert mai 2018

1. Innledning

1.1. Takk for at du valgte "Min Norema", en nettbasert tjeneste der du kan planlegge ditt neste kjøkken og finne inspirasjon til kjøkkenplanleggingen. Her kan du også lagre ideer, bilder til inspirasjon og moodboards, som hjelper deg å designe ditt eget kjøkken ("Tjenesten"). Tjenesten gir deg mulighet til å dele kontoen din med vårt personell, som tilbyr hjelp og inspirasjon til kjøkkenprosjektet. Tjenesten tilbys av Norema kjøkken ("vi", "oss" eller "vår") som et eget passordbeskyttet område på www.norema.no ("Nettstedet").

1.2. Følgende brukerbetingelser ("Betingelsene") inneholder de betingelsene som Tjenesten er underlagt. Disse Betingelsene er viktige og påvirker dine juridiske rettigheter og forpliktelser, så det er viktig at du leser dem nøye. Når du oppretter en brukerkonto, godtar du betingelsene, som utgjør en avtale mellom deg og oss når det gjelder Tjenesten. Du må være 18 år eller mer for å inngå en avtale med oss om Tjenesten.

1.3. Vi kan når som helst endre disse Betingelsene. Neste gang du logger deg på kontoen, vises et hurtigvindu med et avkrysningsfelt der du får informasjon om endringene. Du må samtykke i de endrede Betingelsene for å kunne fortsette å bruke tjenesten (se også 11.4 nedenfor).

1.4. Vi kan til enhver tid endre eller legge til nye funksjoner i Tjenesten, med eller uten forutgående varsel. Disse nye funksjonene vil automatisk være underlagt disse betingelsene. Vi forbeholder oss dessuten rett til når som helst å avbryte Tjenesten eller deler av den, enten midlertidig eller permanent (se også 11.3) og med eller uten forutgående varsel.

2. Registrering, brukernavn og passord

2.1. Du må registrere en brukerkonto for å bruke Tjenesten. Du registrerer brukerkontoen på Nettstedet. Hver bruker kan bare registrere én brukerkonto. Det er bare du som skal bruke påloggingsopplysningene dine, og du må ikke dele dem og/eller kontoen din med tredjeparter. Du kan logge deg på brukerkontoen fra Nettstedet ved å bruke påloggingsopplysningene eller dine Facebook-opplysninger som til enhver tid bestemmes av oss.

2.2. I forbindelse med registreringen må du angi relevante registreringsopplysninger som tittel, fornavn, etternavn, e-postadresse og passord. Se avsnitt 10 nedenfor om vår policy for personopplysninger. Det er viktig at de opplysningene du angir på registreringstidspunktet er og forblir korrekte og fullstendige, og at du oppdaterer og endrer dem fortløpende der det er relevant.

2.3. Registreringsopplysningene er personlige. Du må beskytte registreringsopplysningene mot uberettiget tilgang, og du er ansvarlig for enhver bruk av din brukerkonto. Hvis du mistenker at uvedkommende har fått tilgang til din brukerkonto, eller hvis du får stjålet brukernavnet eller passordet, må du umiddelbart informere oss om dette og raskest mulig endre passordet ditt.

3. Bruk av Tjenesten

3.1. Du må bruke Tjenesten til de formålene som er angitt i 1.1 ovenfor, og utelukkende i samsvar med disse Betingelsene. Du skal ikke – og skal ikke oppfordre, fremme eller legge til rette for at andre personer skal kunne gjøre følgende:
i) bruke Tjenesten eller deler av den til kommersielle eller offentlige formål
ii) fjerne eller endre opphavsrett, varemerke eller andre meldinger om åndsrett som inngår i eller eller som du får tilgang til gjennom Tjenesten,
iii) bruke roboter, spidere eller andre systemer, enheter eller mekanismer for å få tilgang til Tjenesten, som kan avbryte, deaktivere eller ødelegge Tjenesten eller innhold
iv) foreta omvendt utvikling av ("reverse engineering", dekompilere, atskille eller bestemme kildekoder, algoritmer eller teknikker for Tjenesten eller tilknyttet infrastruktur
v) omvende, endre, fjerne, laste opp eller gjøre tilgjengelig, endre eller på annen måte manipulere sikkerheten, krypteringen eller annen teknologi eller programvare som er omfattet av Tjenesten eller som brukes i forbindelse med Tjenesten
vi) bruke en annen persons brukernavn og passord
vii) bruke Tjenesten til annet ulovlig eller upassende formål.

3.2. Tjenesten tilbyr begrenset lagringsplass, der du kan laste opp, tilby, offentliggjøre, opprette, vise, distribuere eller på annen måte gjøre tilgjengelig ("offentliggjøre") innhold, inkludert, men ikke begrenset til, bilder, foto, data, videoer, tekster, merknader og/eller annet materiale ("Brukerinnhold").

3.3. Vi påtar oss ikke ansvar for slettet eller manglende lagring av eller sikkerheten til Brukerinnholdet. Vi anbefaler derfor at du lagrer din egen kopi av Brukerinnholdet ditt. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre praksis og regler for lagring, med eller uten varsel.

4. Ansvar for Brukerinnhold

4.1. Vi respekterer andre personers åndsrettigheter og forventer at du gjør det samme. Vær oppmerksom på at du er ansvarlig for ditt eget Brukerinnhold. Du erklærer at du har alle de nødvendige rettighetene til å offentliggjøre Brukerinnholdet på Tjenesten, og at dette Brukerinnholdet eller vår bruk av Brukerinnholdet i henhold til disse Betingelsene, ikke er i strid med disse Betingelsene, andre personers åndsrettigheter og/eller gjeldende lovgivning. Du skal for eksempel ikke offentliggjøre Brukerinnhold eller på andre måter delta i aktiviteter i forbindelse med Tjenesten, som:
i) kan være i strid med, til fare for, behefte, begrense eller på noen måte gripe inn i våre lisensgiveres eller andre brukeres eierskap og åndsrettigheter
ii) kan være til fare for eller forringe muligheten til å bruke Nettstedet, Tjenesten og/eller andre brukeres konti, inkludert, men ikke begrenset til, nettsøppel, virus, trojanske hester, ormer eller skadelige koder
iii) er støtende, fornærmende, grove, forstyrrende, truende, diskriminerende eller pornografiske
iv) er villledende, bedragerske, falske eller på andre måter misvisende
v) griper inn i Tjenesten, manipulerer med eller forsøker å skanne eller teste for sårbarheter i Tjenesten eller vårt datasystem eller infrastruktur.

4.2. Vi screener, overvåker, reviderer eller redigerer ikke Brukerinnhold. Uten at dette påvirker andre rettsmidler vi har til rådighet, forbeholder vi oss imidlertid retten til å blokkere eller fjerne Brukerinnhold uten forutgående varsel, inkludert, men ikke begrenset til, Brukerinnhold som etter vår mening kan være i strid med disse Betingelsene.

5. Ansvarsfraskrivelse

Så lenge Tjenesten leveres bestreber vi oss på å sikre at den er i drift. Du forstår imidlertid at du bruker Tjenesten etter eget valg, og at Tjenesten leveres "slik den er og leveres" uten noen form for garanti eller innrømmelser. Uten å begrense det ovenstående gir vi ingen garantier eller innrømmelser når det gjelder Tjenestens tilgjengelighet, kvalitet eller funksjon. Vi garanterer særskilt ikke for i) at Tjenesten oppfyller dine krav, ii) at din bruk av Tjenesten vil foregå uten avbrytelser, forsinkelser eller feil, iii) at alle opplysninger som samles inn via Tjenesten, er korrekte og/eller fullstendige, iv) at det resultatet som oppnås gjennom bruk av Tjenesten, er korrekt eller pålitelig, eller v) at ditt Brukerinnhold ikke går tapt eller blir skadet.

6. Tredjepartsinnhold, nettsteder, tjenester m.m.

6.1. Nettstedet, herunder Tjenesten, kan vise eller inneholde eller gjøre tilgjengelig innhold fra flere kilder, herunder andre brukere og tredjeparter. Vi påtar oss ikke ansvar for slikt innhold fra andre brukere og/eller tredjeparter.

6.2. På Nettstedet, herunder Tjenesten, kan det være koblinger til andre nettsteder og tjenester som vi ikke kontrollerer. Vi er ikke ansvarlige for slike nettsteder eller tjenester eller dine eventuelle kommunikasjoner med tredjeparter gjennom slike nettsteder eller tjenester. Din bruk av disse skjer etter eget valg og kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser.

7. Forbehold

7.1. Alle opphavsrettigheter, domenenavn, varemerker, patenter og andre åndsrettigheter som brukes eller vises på Nettstedet, herunder Tjenesten, eies av oss og våre lisensgivere. Videre er alt innhold (imidlertid ikke Brukerinnholdet ditt), opplysninger, data og/eller dokumentasjon som vi gjør tilgjengelig for deg i forbindelse med eller som følge av Tjenesten, vår og våre lisensgiveres eiendom.

7.2. Ut over den begrensede retten til å bruke Tjenesten som du uttrykkelig har i henhold til disse Betingelsene, har du ikke, verken underforstått eller på andre måter, rett til å bruke vår eller våre lisensgiverens åndsrettigheter.

7.3. Du beholder eiendomsretten til alle rettigheter, herunder åndsrettigheter, i og til ditt Brukerinnhold. Vi kan bare bruke bilder fra ditt Brukerinnhold i markedsføringsmateriale hvis du uttrykkelig har gitt ditt samtykke til dette. Vilkår og betingelser for denne bruken blir selvfølgelig gjort tilgjengelig for deg, og du må godkjenne dem før vi kan bruke bildene.

8. Godtgjørelse

Du godtar at du for egen regning godtgjør, forsvarer (på vår anmodning) og skadesløsholder oss, våre datterselskaper, medarbeidere, styremedlemmer, agenter, distributører, leverandører, forhandlere og lisensgivere mot alle tap, utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokatsalærer) eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med din bruk av Tjenesten eller brudd på Betingelsene, lovgivning eller tredjepartsrettigheter.

9. Ansvarsbegrensning

9.1. Ditt eneste rettsmiddel i forbindelse med problemer, misfornøydhet eller skadeserstatning som følge av Tjenesten, er å avslutte bruken av Tjenesten og opphøre kontoen din.

9.2. Hvis ansvarsbegrensningen i 9.1 ikke er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, er vi erstatningsansvarlige for skader, som skyldes forsettelig eller grov uaktsom mislighold av våre forpliktelser eller forsettelig eller grov uaktsom mislighold av en av våre juridiske representanters eller stedfortredende agenters forpliktelser, eller som skyldes manglende garanterte produkt- eller tjenestekvaliteter.

9.3. I tilfelle mislighold av vesentlige kontraktsmessige forpliktelser er vi, med unntak av de tilfellene som er angitt i 9.2, erstatningsansvarlige for skader som med rimelighet kan forutses.

9.4. Ethvert ytterligere erstatningsansvar utelukkes. Vi er særskilt ikke under noen omstendigheter erstatningsansvarlige for direkte eller indirekte tab eller følgetap, inkludert, men ikke begrenset til, tap i form av tapt fortjeneste, ødelagte eller tapte data, manglende mottak av data, driftsavbrudd eller andre forretningsmessige skader eller tap, som følger av eller kan skyldes bruk av eller manglende mulighet til å bruke Tjenesten, uansett om kravet er basert på ansvar i henhold til kontrakt eller garanti eller erstatningsansvar utenfor kontrakt (herunder uaktsomhet).

9.5. Ingenting i disse Betingelsene begrenser vårt ansvar i henhold til gjeldende lovgivning når det gjelder svik, erstatning som følge av dødsfall eller personskader eller erstatning som følge av slike skader fra en av våre juridiske representanter eller stedfortredende agenter. Erstatningsplikten i henhold til den tyske produktansvarsloven påvirkes heller ikke.

10. Vern av persondata

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger innenfor og med det formål som fremgår av vår policy for personopplysninger ("Policy for personopplysninger"). Policyen for personopplysninger beskriver hvordan vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker og lagrer personopplysninger, og hvordan de deles. Policyen for personopplysninger er tilgjengelig nedenfor.

11. Varighet og opphør

11.1. Disse betingelsene trer i kraft på datoen for registreringen av brukerkontoen din, og gjelder inntil brukerkontoen opphører.

11.2. Du har til enhver tid og uten begrunnelse rett til å opphøre brukerkontoen din og dermed din bruk av Tjenesten. Du kan for eksempel opphøre bruken direkte på nettstedet.

11.3. Vi har til enhver tid og uten begrunnelse rett til å opphøre brukerkontoen din eller suspendere din tilgang til brukerkontoen din, og dermed din bruk av Tjenesten. Du blir underrettet om opphøret eller suspensjonen (alt etter hva som er relevant) i forbindelse med opphevelsen eller suspensjonen.

11.4. Uten at dette begrenser de generelle bestemmelsene i 11.3, er vi berettiget til å opphøre brukerkontoen din og dermed din bruk av Tjenesten uten forutgående varsel, hvis du:
i) overtreder vilkårene og betingelsene i disse Betingelsene
ii) ikke gir ditt samtykke til endringer av disse Betingelsene
iii) ikke logger på kontoen din på mer enn seks måneder.

11.5. I tilfelle brukerkontoen din oppheves, enten av deg eller oss, gjelder følgende bestemmelser i disse Betingelsene fortsatt: 3.3, 4.1, 6, 7, 8, 9, 12 og 13.

12. Generelt

12.1. Disse Betingelsene utgjør sammen med Policyen for personopplysninger den fullstendige avtalen mellom deg og oss, og har forrang foran og opphever alle andre eventuelle tidligere skriftlige eller muntlige formelle og uformelle avtaler og meldinger i forbindelse med Tjenesten.

12.2. Enhver manglende håndhevelse av en bestemmelse i disse Betingelsene betyr ikke at den eller andre bestemmelser heri frafalles. Du skal ikke overdra eller videredelegere disse Betingelsene eller dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse Betingelsene. Enhver uberettiget overdragelse er ugyldig. Du erkjenner og godtar at vi kan overdra eller outsource enhver av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse Betingelsene.

12.3. Hvis det bestemmes at en av bestemmelsene i Betingelsene av en eller annen grunn eller i et eller annet omfang er ugyldig eller ikke rettskraftig, er de resterende bestemmelsene i Betingelsene dermed ikke ugyldige eller ikke rettskraftige, og anvendelsen av den aktuelle bestemmelsen håndheves i det omfang som tillates i henhold til lovgivningen.

13. Lovvalg og verneting

Med mindre annet fremgår av den gjeldende lovgivningen i en EU-medlemsstat eller en annen jurisdiksjon, er disse Betingelsene underlagt tysk rett uten hensyn til prinsipper om lovvalg eller internasjonal privatrett. Verneting ved eventuelle tvister som måtte oppstå i henhold til disse betingelsene, er Follo tingrett, Ski.

Sist oppdatert januar 2017