Kvartalet Tastarustå, Stavanger
Kvartalet Tastarustå, Stavanger
Kvartalet Tastarustå, Stavanger
Kvartalet Tastarustå, Stavanger

Kvartalet Tastarustå, Stavanger

På Tastarustå, mellom Store Stokkavannet og Byfjorden, er byggingen av Kvartalet snart ferdig. De første tre blokkene er innflyttet og den siste står ferdig våren 2015. Norema Kjøkkenstudio Stavanger har levert kjøkken til prosjektet.

Foto: OBOS

I Kvartalet finner du leiligheter fordelt på fire lavblokker, som sammen omkranser det som blir romslig og grønn felleshage med parkmessig opparbeidelse. Felleshagen er planlagt av landskapsarkitekter, og får en soneinndeling som gjør hagen god for både liten og stor. Her kommer alt fra spennende lekeapparater til benker rundt et vakkert vannspeil, som ligger midt i felleshagen. Uteområdene planlegges med universell utforming og enkel framkommelighet.
Kvartalet har til sammen 235 leiligheter. Hele prosjektet bygges som et lavenergiprosjekt i klasse B. Det betyr lav energibruk til oppvarming. Alle får egen parkeringsplass og sportsbod i lukket parkeringskjeller, samt to oppstillingsplasser til sykkel. Ankomsten til Kvartalet skjer via Gjerdeveien, som er oppgradert i forbindelse med utbyggingen av leilighetene. Avfallshåndtering vil skje på en miljøvennlig og ryddig måte med behold