Montering av ditt kjøkken

Er du av de som gruer seg til å montere det nye kjøkkenet? Slapp av, vi i Norema hjelper deg!

Montør i Norema, Trond Røstgård

Siste etappe, monteringen!

I Norema er vi opptatt av å forstå så mye som mulig av kundens krav og forventingner til oss som en kjøkkenleverandør. Fra tid til annen spør vi derfor våre kunder hva de opplever som mest krevende og utfordrende på veien til nytt kjøkken. Svarene vi har fått har gitt oss verdifull kunnskap. Ett interessant funn er at svært mange har en lang modningsperiode før de tar den endelige beslutningen om å starte prosessen med nytt kjøkken. Denne perioden er gjerne preget av en viss bekymring rundt hvor lang tid det vil ta, hva det vil koste og ikke minst hva prosessen vil kreve av dem selv.

Et annet interessant funn er at selve monteringen av kjøkkenet gjerne er den etappen i prosessen de kvier seg mest for. Det er lett å ha forståelse for dette. De færreste av våre kunder er håndverkere og vi vet at det kan være krevende å holde styr på alt arbeidet som skal gjøres. En effektiv montering krever at kunden har kontroll på rørlegger, elektriker og snekker. Alle skal gjøre forskjellige jobber, til forskjellige tider. Det er gjerne i denne fasen at både budsjettet og tidsskjemaet til kunden sprekker. I Norema har vi derfor spurt oss selv; hva kan vi gjøre for å fjerne eventuell frustrasjon og bekymring rundt monteringen av kjøkkenet? Svaret ga seg selv.

La oss gjøre jobben for deg!

De siste par år vi rendyrket vårt konsept og tilbyr nå flere tjenester som utelukkende har til hensikt å forenkle prosessen frem til nytt kjøkken. At vi det siste året ved enkelte kampanjer har tilbydt gratis montering, har kanskje høstet enda bedre respons. Vi tror vi vet årsaken.

Monteringen er ikke alltid gjort på 1-2-3!

Våre samarbeidspartnere innen montering har lang erfaring med montering av kjøkken. De samme utfrodringene synes å gå igjen i mange hjem;

• Enkelte vegger tåler ikke vekten av kjøkkenskapene
• I mange hytter, bygårder og hus er veggene skjeve
• Mange vegger er ikke i vinkel

Det er når montøren støter på slike utfrodringer at verdien av erfaring virkelig gjør seg gjeldende. Kanskje må vegger fores eller rettes. Kanskje må vi forsterke veggen slik at den tåler vekten av skapene. Enkelte av våre montører har montert mer enn 1000 kjøkken. For et perfekt resultat er vi i Norema svært bevisste på bare å bruke erfarne og kvalitetsbevisste montører som er godt kjent med kjøkken. Vår direkte dialog med montør gjør det også langt mer effektivt da vi av og til ser oss nødt til en ekstra kontrollmåling før monteringen starter. Vi er stolte av å kunne love våre kunder at kjøkkenet står ferdig montert på 2-3 dager, faktisk opplever vi ofte å bruke enda kortere tid. En uerfaren kjøkkenmontør kan i verste fall bruke dobbelt så lang tid og med de kostnader dette medfører kan vi forstå at enkelte kunder opplever dette som lite tilfredsstillende.

Tett dialog gjennom hele prosessen sikrer et godt resultat!

Våre montører kontakter alltid kunden i forkant og gjør avtale om tidspunkt for montering. Dersom det er noen mangler på kjøkkenet som kunder har fått levert så skriver våre montører en rapport til kjøkkenkonsulenten som umiddelbart bestiller nye deler/elementer til kjøkkenet. Dersom montøren skulle ha behov for hjelp underveis, kanskje er det en tung ventilator som skal på plass. I slike tilfeller har vi alltid en reservemontør som står klar, ikke på noe tidspunkt skal våre kunder måtte hjelpe til. Gjennom tett dialog mellom montør og kjøkkenkonsulent er vi istand til effektivt å levere et ferdig montert og komplett kjøkken.

Hvis du setter på kaffen så ordner vi resten!

Litt humoristisk snakker vi i Norema om at våre kunder skal kunne drømme, velge, bestille og montere kjøkken…alt uten å løfte en finger. Og vi er ikke lite stolte av at det er helt sant! Hjemmebesøket bestiller du på norema.no eller over telefon, kjøkkenet kan du velge på norema.no eller gjennom å studere vår omfattende katalog og monteringen, ja da trenger du ikke engang å være hjemme.

Enkelt, ikke sant?

«LA OSS GJØRE JOBBEN FOR DEG!»