Møt Amanda Jackson, bærekraftsjef for Nobia

Nobia er et av de største kjøkkenmerkene i Europa og jobber med å være i front i utviklingen av nye produkter og kjøkkenkonsept som oppfyller de seneste behovene og hjelper forbrukerne. Norema, som er et av Nobia's datterselskaper, har en viktig rolle i dette arbeidet.

1. Hvordan arbeider Nobia med bærekraft?

Vår måte å jobbe med bærekraft på dekker alt fra hvordan vi designer, utvikler og produserer produkter til hvordan vi vurderer risiko og muligheter og engasjerer leverandører og andre interessenter. Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig utvikling ved å hjelpe kundene våre til å leve et mer bærekraftig liv på kjøkkenet. Derfor er bærekraft et fokusområde i vår produktutvikling.

2. Hvordan kan Nobia hjelpe forbrukere å leve et mer bærekraftig liv i kjøkkenet?

Kjøkkenet er et sted hvor vi bruker mye ti, og det er stort potensiale i å tenke bærekraft på kjøkkenet. Å ha vann- og energisparende løsninger, redusere matsvinn, forbedre gjenbruk og resirkulering, sikre at mat lagres optimalt for lengre holdbarhet eller forenkle dyrking av grønnsaker og urter på kjøkkenet er noen eksempler. Det er mye vi kan gjøre for å hjelpe kundene våre å leve et mer bærekraftig liv på kjøkkenet. Vi har flere produkter som gjør det lettere å leve et mer bærekraftig og sunt liv på kjøkkenet og streber hele tiden etter å forbedre bærekraftkriteriene til våre produkter.

3. Hva innebærer miljømerket Svanen

Svanemerket er et nordisk frivillig miljømerke for produkter og tjenester. Hensikten er å gi forbrukerne klar og kortfattet miljøinformasjon, samt å fremme utviklingen av miljøvennlige produkter. Svanemerkede produkter er vurdert etter hvordan produktene påvirker miljøet fra kilde til avfall.

Svanemerket kjøkkeninnredning er et av de minst miljøskadelige på markedet. Kravene skjerpes kontinuerlig på grunnlag av nye funn og bestemmes av en uavhengig tredjepart. Svanemerket kjøkkeninnredning oppfyller strenge miljøkrav for råvarer som tre, metall og plast. Svanemerket fokuserer også på redusert energibruk i produksjonen. I tillegg stilles det tøffe krav til kvalitet, noe som betyr at dører og skrog holder lenge og kan gjenbrukes, noe som er klimasmart og ressurssmart.

4. Hvordan lever man et mer holdbart liv til daglig?

Det er mye vi kan gjøre! Vi har muligheten til å bidra til en mer bærekraftig utvikling i nesten alt vi gjør, for eksempel gjennom hva vi spiser, hvordan vi reiser, hvilken energi vi bruker i hjemmene våre, hvordan vi bruker energi og vann i hjemmene våre, hvor (og hvor mye) vi handler og hvor og hvordan vi investerer sparepengene våre. Å handle mer brukte klær eller leie klærne, spise mer grønnsaker, redusere matsvinnet, kvitte seg med unødvendige strømtyver hjemme og reise mer klimasmart er en veldig god start.

Fager Grønn kjøkken

5. Hvordan kan man leve mer bærekraftig på kjøkkenet?

Kjøkkenet er ofte hjemmets hjerte, der alt fra matlaging og mingling til lekser og brettspill kan finne sted. På kjøkkenet er det mye vi kan gjøre for å leve mer bærekraftig. Det kan dreie seg om å ha energieffektive apparater og tappekraner, prioritere bærekraftige og miljømerkede kjøkkeninnredninger, bruke miljømerkede rengjøringsprodukter og spise mer grønt og streve for ikke å la maten gå til spille.

Mye av maten vi kjøper havner i søpla. Det er ikke bare bortkastet penger, men også et miljømessig og sosialt problem, ettersom mange ressurser brukes til å produsere, transportere, pakke og distribuere hvert produkt. Ved å bare kjøpe det vi trenger og bruke det vi kjøper, kan vi gjøre en stor miljøfordel! Med litt ekstra kunnskap, engasjement og kreativ mattenking kan små skritt utgjøre en stor forskjell, og på sikt betyr det store besparelser for både mennesker og planeten vår.

6. Nobia har fått flere utmerkelser innen holdbarhet, kan du fortelle mer om det?

Vi har blitt tildelt en rekke priser for vårt bærekraftsarbeid. Nobia ble blant annet rangert som det nest beste selskapet i bærekraftsrangeringen "Sustainable Companies 2019", i kategorien forbruksvarer. “Sustainable Companies” er en årlig rangering av OMX-børsnoterte selskapers bærekraftsarbeid. Nobia ble også rangert på toppen i "Walking the talk report"; en gjennomgang av hva selskapene på børsens Large Cap-liste sier at de skal gjøre, og hva de har gjort. I tillegg ble vi samme år tildelt British Safety Councils "Sword of Honor" -pris, en av de høyeste sikkerhetsprisene i Storbritannia, for vårt helse- og sikkerhetsarbeid i Storbritannia.