Bærekraft hos Norema

Bærekraft er et viktig område for Norema. Vi vil minimere eventuelle negative konsekvenser fra våre produkter og prosesser på mennesker og på denne planeten. Vår ambisjon er å kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid for våre produkter og vår virksomhet.

Svanemerkede produkter er ikke bare et omsorgsfullt valg for miljøet, det er også et smart valg da kjøkkenet tåler harde funskjons- og kvalitetskrav. Holdbarhet handler også om å kunne leve klimasmart i sitt kjøkken, derfor utvilker vi produkter som gjør kildesortering enklere og som minsker matsvinn - alt for at du skal kjenne at du gjør en innsats - hver dag.

Vårt holdbarhetsarbeid og fokus

Vi ønsker å minimere eventuelle negative effekter fra våre produkter og prosesser på mennesker og på denne planeten. Vår måte å jobbe med bærekraft / miljø inkluderer alt fra hvordan vi designer, utvikler og produserer produkter til hvordan vi vurderer risiko og muligheter og engasjerer leverandører og andre interessenter. Vår ambisjon er å kontinuerlig forbedre vårt bærekraftsarbeid for både våre produkter og vår virksomhet.

Våre viktigste bærekraftsspørsmål identifiseres ved hjelp av dialogen som foregår med våre interessenter. Disse fokusområdene setter prioriteringene for arbeidet vårt i fremtiden:

Norema - Bærekraft illustrasjonsbilde trevirke

Bærekraftige materialvalg - Materialer fra kilder med begrenset innvirkning på mennesker og miljø.

Produktansvar - Produktsikkerhet og produktutvikling som tar hensyn til mennesker og miljø samt gjennomsiktig produktspesifikasjon.

Ansvarlige innkjøp - Valg, oppfølging og gjennomgang av leverandører med respekt for menneskerettigheter, miljø og forretningsetikk som grunnlag.

Arbeidsforhold, helse og sikkerhet - Sikre arbeidsplasser med rettferdige forhold der respekt for menneskerettigheter, individet og mangfold fremmes.

Redusert klimapåvirkning og bærekraftig ressursbruk - Redusert klimapåvirkning i livssyklusen, effektiv ressursbruk, resirkulering og avfallshåndtering.

Forretningsetikk og antikorrupsjon - Arbeidsmetoder og tilnærminger for å sikre lovoverholdelse, fremme åpenhet og sikre god forretningsetikk i verdikjeden.

Les mer om Nobia sitt bærekraftsarbeid

Norema - Svanen logo

Med Svanemerket ønsker vi å inspirere, og gjøre det lettere, å både snakke om og leve et mer bærekraftig liv. Svanemerket er alle bærekraftige handlinger som resirkulering, kildesortering, offentlig transport og ikke sløsing eller overforbruk. Men når du virkelig trenger noe, kan du gjerne velge miljømerkede varer og tjenester som oppfyller våre strenge miljøkrav - da velger du å leve mer bærekraftig; å svanemerke livet ditt.