DYNAMISK kjøkken

Et ryddig kjøkken med maksimal plassutnyttelse, funksjon og ergonomi.

Dynamisk Kjøkken er den nye standarden innen planleggingshjelp fra Norema med tanke på orden, brukervennlighet, ergonomi og arbeidsflyt i kjøkkenet, og sørger for at kjøkkenet inneholder nok skapplass som utnyttes maksimalt. Grunnprinsippet i Dynamisk Kjøkken tar utgangspunkt i de fem kjøkkensonene; matvarer, servise og bestikk, oppvask, tilberedning og matlaging.

Illustrasjonen viser et forslag til plassering av sonene i et L-kjøkken.

Matvarer

Her oppbevares tørrvarer, hermetikk og andre matvarer som ikke trenger kjøling, men også kjøleskap og fryser inngår i denne sonen. Matskap og kjøl/frys bør derfor stå i nærheten av hverandre i ditt ferdige kjøkken for best mulig flyt i tilberedning av maten.

Matvarene oppbevares i nærheten av sonen for Servise og bestikk for at veien skal være så kort som mulig når du tilbereder mindre måltider.

Den beste oppbevaringsmetoden for matvarer er skuffer eller høyskap med innvendig skuff – det gir total oversikt over innholdet, og det som står innerst i skapet er like synlig og enkelt å få tak i som det som står lengst fremme.

Dynamiske kjøkken
Dynamiske kjøkken
Dynamiske kjøkken

SERVISE OG BESTIKK

Her oppbevares alt du trenger til daglig når det gjelder servise, glass, bestikk og tomme oppbevaringsbokser. Gjenstandene i denne sonen flyttes oftest til og fra oppvasksonen (oppvaskmaskin), og det er derfor en fordel om de to sonene ligger i nærheten av hverandre. Samtidig plasseres Servise og bestikk ved siden av Matvarer, slik at det er kort avstand når du tilbereder frokost og andre mindre måltider. Det gir bedre ergonomi når serviset oppbevares i skuffer fremfor i overskap, dersom plassen tillater det.

Dynamiske kjøkken
Dynamiske kjøkken
Dynamiske kjøkken

TILBEREDNING

I denne sonen tilbereder du maten ferdig eller klargjør det som skal varmebehandles. Denne sonen er det viktig å planlegge nøye, ettersom koketopp og oppvaskkum tar mye av benkeplassen i kjøkkenet.

Disse sonene bør plasseres slik at du får god nok plass til tilberedningen uten å måtte flytte rundt på gjenstander på benken. Vi anbefaler minimum 60 cm ledig benkeplass i denne sonen.

Den ideelle plasseringen av Tilberedningssonen er mellom Oppvask og Matlaging, slik at det er kort vei til vann og avfall, og kort vei til komfyren. I denne sonen bør du også oppbevare redskaper du bruker i tilberedningen.

Dynamiske kjøkken
Dynamiske kjøkken
Uttrekkbar benk

MATLAGING

Her oppbevares tørrvarer, hermetikk og andre matvarer som ikke trenger kjøling, men også kjøleskap og fryser inngår i denne sonen. Matskap og kjøl/frys bør derfor stå i nærheten av hverandre i ditt ferdige kjøkken for best mulig flyt i tilberedning av maten.

Dynamiske kjøkken
Dynamiske kjøkken
Ask bestikkinnlegg

OPPVASK OG RENGJØRING

Oppvaskkum, oppvaskmaskin, avfall/kilde-sortering og rengjøringsmidler inngår i denne sonen. Ettersom vannrør og kum tar mye plass i
skapet er det vanskelig å plassere hyller under vasken, og skapet blir ofte dårlig utnyttet. Vi har komplette avfallssorteringsskuffer og hyller som utnytter plassen maksimalt. Oppvaskmaskinen bør plasseres så nært vasken som mulig, slik at det er kort vei fra skyllekummen. Oppvask og avfall bør også plasseres i nærheten av Tilberedningssonen, slik at det er lett tilgang til vann og kildesortering når du tilbereder mat.

Dynamiske kjøkken
Dynamiske kjøkken
Dynamiske kjøkken